Októberig regisztrálnia kell a civil szervezeteknek

-

Civil szervezet, amely korábban nem regisztrált a NAV-nál a 17EGYREG adatlapon regisztrálhat 2017. október 2-ig. A határidő után pótlásra nincs lehetőség.

Már letölthető a NAV honlapjáról a 17EGYREG adatlap, melyet idén október 2-ig kell elektronikusan benyújtania a NAV-hoz annak a civil szervezetnek, amely korábban még nem regisztrált és jövőre szeretne 1 százalékos felajánlásokból részesülni. Az adatlaphoz mellékelnie kell a szükséges nyilatkozatokat, okiratokat, illetőleg igazolást. – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A határidő jogvesztő, tehát az az új kedvezményezett, amely idén nem regisztrál, az jövőre nem részesülhet a felajánlásokból. A regisztráció visszavonásig érvényes. Az előzetes regisztráció a kedvezményezetté válás feltétele. A szervezet a regisztráció évét követő évben, azaz a 2018-ban részesülhet majd 1 százalékos felajánlásokban, válhat kedvezményezetté.

A 17EGYREG adatlap alkalmas még arra is, hogy a már regisztrált civil szervezet 2018. augusztus 31-ig bejelentse a NAV-hoz a kiutaláshoz szükséges adatainak (a szervezet neve, székhelye, belföldi pénzforgalmi számlaszáma) a változását is.

(piacesprofit.hu)

Nonprofit szervezetek pályázhatnak közfoglalkoztatottak pénzügyi oktatására

-

Civil Háló pályázatok

A Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Civil Háló program részeként az MNB idén – a felelős hitelfelvétel témakörében – országos szinten közfoglalkoztatottak oktatási programjaira, illetve a borsodi hátrányos helyzetű régiók pénzügyi kultúrájának fejlesztése érdekében kommunikációs kampányok lebonyolítására hirdet pályázatot civil szervezeteknek. A 60 millió forint pályázati keretösszegre a nonprofit intézmények október 5-éig nyújthatják be elképzeléseiket.

A 2014-2016-ben megvalósult, a pénzügyi tudatosságot erősítő, a banki elszámolással kapcsolatos, illetve pénzügyi ismeretterjesztő rendezvényeket, könyvbeszerzéseket támogató sikeres civil projektek kedvező tapasztalatainak ismeretében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) újabb nyílt pályázatot írt ki „Civil Háló támogatási program 2017” címmel – közölte az MNB. A pályázat – amelynek anyagi forrását a jegybank által kiszabott bírságok biztosítják – olyan pénzügyi fogyasztóvédelmi projektek megvalósítását támogatja, amelyek széles körben hatékony segítséget jelentenek a fogyasztók pénzügyi kultúrája és pénzügyi tudatossága erősítésében.

Az idei pályázat a jegybank által tavasszal eredményesen lebonyolított „Pénzügyek felsőfokon – Légy Kreatív!” egyetemi ötletpályázata néhány elképzelésének megvalósítására épül. A kiírás szerint a most meghirdetett új pályázatok megvalósításában az ötletgazda diákoknak is lehetőségük lesz részt venni, ugyanis a pályázó civil szervezeteknek be kell vonniuk őket a folyamatba.

A „Civil Háló támogatási program 2017” pályázat témakörei és a projektenként igényelhető maximális összeg: Pénzügyi kultúra fejlesztő oktatási program a közfoglalkoztatottak számára (10 millió forint);

Pénzügyi tudatosságot növelő kommunikációs program Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű térségeiben (25 millió forint).

A pályázatra azon nonprofit civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek alapszabályban rögzített céljai között szerepel a (pénzügyi) fogyasztóvédelem, pénzügyi kultúra fejlesztése, a pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése vagy a pénzügyi fogyasztói jogérvényesítés elősegítése tevékenységek közül legalább egy. Előnyt élveznek a kifejezetten pénzügyi fogyasztóvédelmi, illetve a széles társadalmi rétegeket elérő szervezetek, továbbá a sérülékeny és speciális csoportokkal együttműködő civil intézmények.

Egy civil szervezetnek egy kérelem benyújtására, s ezen belül egy projekt megvalósítására van lehetősége pályázni azért, hogy minél szélesebb kör részesülhessen támogatásban. A vissza nem térítendő támogatás akár a projekt teljes költségét fedezheti. A sikeres pályázatokat 2017. december 1. és 2018. december 31. között kell megvalósítani, azok szakmai és pénzügyi teljesítését a jegybank teljes körűen ellenőrzi.

Az írásos pályázatoknak legkésőbb 2017. október 5-én 16.00 óráig kell beérkezniük a jegybankba, a részletekről a pályázók az MNB Civil Háló honlapján tájékozódhatnak. A beérkezett pályázatokról szakmai bíráló bizottság javaslata alapján az MNB Igazgatósága dönt a nyilvános Pályázati kiírásnak megfelelően.

forrás: mnb.hu

Kötelező elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől

-
Cégkapu regisztráció – kötelező elektronikus ügyintézés 2018. január 1-jétől
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján 2018. január 1-jétől elektronikus ügyintézésre kötelesek az alapítványok és az egyesületek is.

A kötelezettség Cégkapu regisztrációval teljesíthető, amelynek végső határideje 2017. december 31.

A regisztrációhoz e-mail cím megadása szükséges és már meglévő Ügyfélkapus regisztráció, ezután lehet majd belépni a https://cegkapu.gov.hu címre. A regisztráció során szükséges megadni az elektronikus elérhetőségeket, így a hivatalos e-mail címet, telefonszámot is. A megadott e-mail cím lesz az elektronikus kapcsolattartás címe, tehát a hivatalos dokumentumok is erre fognak érkezni.

A cégkapu szolgáltatás

A cégkapu szolgáltatást az ügyfélkapu mintájára, azt kiegészítve hozták létre. A kettő különbsége, hogy az ügyfélkapu elsősorban magánszemélyekhez kapcsolódik, és csak személyükön keresztül azokhoz a cégekhez, amelyek ügyeit intézik, a cégkapu pedig – nevéhez méltón – a cégekhez kapcsolódik, és a cégek ügyeinek intézésére lesz alkalmas. Míg az ügyfélkapun az adóügyek mellett más magánjellegű hivatalos ügyeket is lehet intézni, például időpontot kérni igazolványok készítéséhez, a magánszemély adóbevallását benyújtani stb., a cégkapun a cégek intézhetik majd ügyeiket, tarthatják a kapcsolatot az állammal.

A cégkapu tehát valójában egy 300 MB-os ingyenes tárhely, amelyet a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. (NISZ) biztosít a gazdálkodó szervezetek számára. Ez a tárhely biztonságos és hiteles, amely lehetővé teszi, hogy a hivatalos levelezés a postai szolgáltatások helyett elektronikusan, igazolhatóan történjen meg. Az ide érkező dokumentumokat kézbesítettnek tekintik majd.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek lesznek többek között: az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a bíróságok, az ügyészség, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók, a köztestületek, a közüzemi szolgáltatók. Velük tehát a jövőben elektronikusan fogunk levelezni.

Regisztráció és bejelentés

Az első lépés a szolgáltatás igénybevételéhez a gazdálkodó szervezet regisztrálása a cégkapun. Ezt a cég képviselője, akinek önálló aláírási joga van, könnyen, gyorsan megteheti. Bonyolultabb a regisztráció, ha nem a vállalkozás képviselője, hanem annak meghatalmazottja teszi ezt meg, vagy esetleg együttes aláírásra jogosult több személy. Ilyenkor ügyfélkapus meghatalmazásra, elektronikusan hitelesített dokumentumokra lesz szükség. Tehát érdemes az egyszerűbb megoldást választani – ha ez lehetséges –, és az ügyvezetőnek magának rászánni néhány percet.

A regisztráció menete:

  • kiválasztja a regisztrálandó cég formáját,
  • megadja a cég adószámát
  • megadja a cégkapumegbízott e-mail címét, ő lesz jogosult majd az ügyintézők felvételére, törlésére, jogosultságaik beállítására
  • a háttérben a rendszer ellenőrzi az adatokat a közhiteles nyilvántartásokban
  • elmenti az adatokat, majd elektronikusan hitelesített visszaigazolást küld pdf-ben, amit le lehet tölteni.

A cégkapu által biztosított tárhelycímet nemcsak létre kell hozni, hanem be is kell jelenteni a Rendelkezési Nyilvántartásba. Ez azonban nem kíván plusz munkát, mert a cégkapu-regisztrációs program felajánlja a cégkapu bejelentését is. Alapértelmezett az a beállítás, hogy ki van pipálva az „Engedélyezem a leendő cégkapu cím RNY (Rendelkezési Nyilvántartás) rendszerbe történő bejelentését” jelölőnégyzet. Ha ezt így hagyjuk, további teendőnk nincs, a bejelentés a regisztrációval egyszerre, automatikusan megtörténik.

De mit is jelentettünk be ezzel? Az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőséget. Ez valójában a biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, ami nem az e-mail cím, hanem a cégkapu által biztosított elektronikus tárhely maga.

Egy szervezet csak egy cégkapuval rendelkezhet. Egy cégkapu használatával a cég minden érdekeltje egy helyen férhet hozzá a szervezet hivatalos levelezéséhez, de a hozzáférést lehet majd adni a tényleges ügyintézőknek.

Bejelentésre kötelezettek

A belföldi székhellyel rendelkezői gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezeteknek kötelező a regisztráció és az elérhetőség bejelentése. Vagyis minden kft., bt., nyrt., zrt.-nek regisztrálnia kell, de ebbe a körbe tartoznak a szövetkezetek, az állami vállalatok, de a végrehajtói, közjegyzői, ügyvédi irodák is. A cégkapus regisztrációs kötelezettség ugyanakkor az egyéni vállalkozókra, egyéni ügyvédekre nem vonatkozik, ők továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra. A szabadalmi ügyvivők számára opcionális a cégkapu szolgáltatás igénybevétele.

Határidők

A regisztráció és a bejelentés határideje 2017. augusztus 30-a, de 2017. december 31-éig jogkövetkezmények nélkül teljesíthető. Vagyis van egy átmeneti felkészülési időszak, hogy mindenki teljesíthesse kötelességét. 2018. január 1-jétől viszont szankciókra számíthatnak azok, akik nem regisztráltak. Egyrészt, lemaradhatnak saját ügyek intézéséről, másrészt törvényességi felügyeleti eljárást (pénzbírságot, esetleg törlést) vagy hatósági ellenőrzést fognak velük szemben kezdeményezni.

Maga a tárhely-szolgáltatatás, vagyis a levelezés 2017. december 1-jén indul el, és 2018. január 1-jétől kötelező lesz az állammal való elektronikus kapcsolattartás, a hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldés és az azon történő fogadás.

A jövőben a gazdálkodó szervezeteknek nyilvántartásba vételüket vagy alapításukat követő 8 napon belül kell majd bejelentkezniük.

forrás: civil.info.hu, jogiforum.hu

Cégalapítás Szlovéniában!

-

hirdetes

NeKED Program hirdetés

-

NeKEDhirdetes

Jelentkezési lap

-

jelentkezesilap

NeKED Program

-

NeKEDprogram0NeKEDprogram1NeKEDprogram2

Misszió

-

A transzparencia.hu portál célja a hazai civil szervezetek nyilvánosságának elősegítése.

Közzétesszük a hozzánk beérkezett számviteli és pénzügyi, valamint közhasznú beszámolókat. Ezen túlmenően összegyűjtöttük a vonatkozó jogszabályokat, formai és tartalmi követelményeket.

Az SZJA1% felajánlások gyűjtésében is segítséget nyújtunk a felhívások közzétételével.

Meghosszabbodott a 2014-2020-as operatív programok társadalmi egyeztetésének határideje

-

A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 2013. december 15-ig lehet elküldeni

a www.nfu.hu honlap partnerségi aloldalán (www.nfu.hu) kialakított internetes fórumon. Időközben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program is feltöltésre került a partnerségi aloldalra.

Az EU továbbra is támogatja a civileket

-
A sérülékeny, kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportokra és az ország gazdasági helyzetére tekintettel a civil szférának folyósított támogatásokat nem függeszti fel az Európai Unió – derül ki az augusztus 21-én a külügyminiszterek rendkívüli tanácskozásán elfogadott dokumentumból.

Az uniós szomszédságpolitika keretében, valamint az EU és Egyiptom között létrejött társulási egyezményben foglaltak alapján Kairónak folyósított uniós támogatásokat viszont felülvizsgálja majd az Európai Unió – erre adtak utasítást a tárcavezetők az Európai Bizottságnak és Catherine Ashton külügyi főképviselőnek.

Az úgynevezett következtetésekben a tagállamok tárcavezetői arról is határoztak, hogy felfüggesztik minden olyan eszköz, felszerelés, berendezés kiviteli engedélyét Egyiptomba, amely felhasználható az elnyomáshoz. Döntöttek arról is, hogy a tagállamok felülvizsgálják védelmi együttműködésüket Kairóval, valamint az Egyiptomnak e területen nyújtott támogatásokat.

A dokumentum megállapítja, hogy a biztonsági erők aránytalanul nagy erőt alkalmaztak műveleteik során, emiatt pedig elfogadhatatlanul sok ember sérült és halt meg.

“Az Európai Unió a lehető legvilágosabban elítéli az erőszak minden formáját” – szögezi le a dokumentum, amely a biztonsági erők mellett a terrorista támadásokat is elítéli, kiemeli a templomokat ért és a kopt keresztény közösség tagjait célba vevő támadásokat.

“Az EU minden körülmények között kiáll a vallás és lelkiismeret szabadsága mellett, és elítél minden olyan esetet, amelyben valakit hite vagy vallása miatt ér támadás” – áll a dokumentumban.

A tanácskozáson Magyarországot képviselő Martonyi János külügyminiszter sikerként értékelte, hogy a 28 tagállamnak sikerült minden kérdésben egységes álláspontot kialakítania. Rámutatott, hogy az EU-nak különleges felelőssége, érdekeltsége fűződik az egyiptomi helyzethez, mert míg az Egyesült Államok megítélése a térségben korántsem egyöntetű, az arab országok pedig az egyiptomi helyzet megítélésében húznak szét, az Európai Unió messze a legfontosabb partner Kairó számára befektetési, kereskedelmi és turisztikai szempontból is.

A kopt keresztény közösségeket ért támadások megemlítése, elítélése a dokumentumban Martonyi János szerint Magyarország és több más tagállam számára is kiemelten fontos, ennek “elvi jelentősége van”.

“Ez egy 10-12 milliós kisebbség, és bármikor, ha a dolgok rosszra fordulnak, úgy tűnik, hogy nekik kell a bűnbak szerepét eljátszaniuk” – mondta Martonyi János. A hatalom figyelmét így erre is fel kell hívni, mert az ő feladatuk lett volna megvédeni a keresztényeket és templomaikat – tette hozzá.

A külügyminiszter úgy ítélte meg, hogy az Európai Uniónak a mérsékelt erőket kell támogatnia mind a Muszlim Testvériség, mind a kormányzat oldalán, valamint, hogy nagyobb szerepet kellene adni annak a szekuláris erőnek, amely a Hoszni Mubarak megbuktatásához vezető folyamatokban aktív szerepet vállalt.

Martonyi János szerint a dokumentum szankciókról nem tesz ugyan említést, de egyértelműen jelzi a kormányzatnak: az EU azt várja el, hogy a hadsereg gyakoroljon önmérsékletet, tartózkodjon a túlzott erő használatától.

“Egész egyszerűen elfogadhatatlan bármilyen politikai vitának, vagy tüntetésnek az ilyen eszközökkel történő megoldása” – szögezte le a külügyminiszter. Megjegyezte, hogy az EU-nak meg kell őriznie cselekvőképességét, az egyiptomi közvéleményre is oda kell figyelnie, de egyik fél mellett sem szabad állást foglalnia, hanem a felek közötti politikai megoldást kell elősegítenie.

A külügyminiszterek által elfogadott dokumentum az erőszak beszüntetését követeli, és minden egyiptomit arra kér, hogy tartózkodjon minden olyan tevékenységtől, provokációtól, gyűlöletbeszédtől, amely erőszakhoz vezethet.

“(Az EU) felszólítja az egyiptomi hatóságokat, hogy szüntessék meg a rendkívüli állapotot, sürgősen állítsák helyre a jogbiztonságot, engedjék szabadon a politikai foglyokat, és tartsák tiszteletben nemzetközi kötelezettségeiket a fogvatartottakkal való bánásmódot illetően” – fogalmaznak a következtetések.

Az eddigiekkel összhangban a külügyminiszterek tanácsa is minden társadalmi réteg számára nyitott, demokratikus folyamatot sürget Egyiptomban, és külön kitér arra is, hogy egyetlen olyan politikai alakulatot, csoportot sem szabad feloszlatni, amely elutasítja az erőszakot és tiszteletben tartja a demokratikus játékszabályokat.

(MTI)

forrás: kormany.hu