Rólunk

A NOHA – Nonprofit Hagyomány Alapítvány célja a hagyományőrzés, a kulturális értékek közvetítésének missziója és a civil szféra hatékonyabb összekapcsolása. Magyarországról hiányzik egy olyan egységes civil hálózat, amely érdekektől és politikától mentes kulturális értékeket képviselne, illetve ehhez kapcsolódó rendezvényeket szervezne meg.

Közhasznos fesztivál címmel programot szervezünk, melyen hazai és határ menti magyar civil szervezetek részvételével mutatjuk be a magyar hagyományokat, a magyar identitástudat erősségét. E mellett erősítjük az összefogást, a civil szervezetek egymás munkásságát, tevékenységét megismerve találhatnak partnerre és valósítanak meg nagyszabású magyar-magyar programokat.

Ezt a célt szolgálja Alapítványunk által üzemeltetett transzparencia.hu honlap is, mely a hazai civil szervezetek nyilvánosságát segíti elő. Számviteli és pénzügyi, valamint közhasznú beszámolókat teszünk közzé, a vonatkozó jogszabályokat, formai és tartalmi követelményeket gyűjtjük össze, valamint az SZJA1% felajánlásokban is segítünk. A bezsámolókból kiderül, a civil szervezetek milyen területeken értek el eredményeket, így a hasonszőrű szervezetek elé követendő példát állítunk, illetve együttműködési lehetőségeket kínálunk.

Ezúton kérjük kedves civil társainkat, hogy közhasznú beszámolóikat e-mailcímünkre küldjék meg szkennelt (jpg, tif, pdf, stb) formátumban, hogy azt a Közhasznó beszámolók között megjelentessük!