Civil jogszabályok

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  

 

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúsági egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet

 

 –A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  

 

 –A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény
A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet

 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény

 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

 

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvekötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

 

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény  

 

A személyi jövedelemadó meghatározott részében az adózó rendelkezése szerint részesített kedvezményezetteknek átutalt összeg felhasználásáról szóló közlemény formai és tartalmi követelményeiről szóló 9/2008. (IV. 10.) PM-SZMM együttes rendelet

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

 

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)