Adománygyűjtés

Az adománygyűjtés szabályai:

2011. évi CLXXV. törvény értelmében:

24. § Civil szervezet javára adománygyűjtő tevékenység folytatható.

25. § (1) A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

(2) A civil szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

26. § A civil szervezet részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

Az adománygyűjtésről bővebben a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezik.

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról a1996. évi CXXVI. törvény rendelkezik.